Bestuur en ledenraad

Je bent bij onze onderlinge verzekeringsmaatschappij geen klant, maar lid van onze organisatie. Je wordt automatisch lid EFO Paardenverzekering zodra je een paard of pony bij ons verzekert. Het lidmaatschap verplicht je tot niets, maar het geeft je wel inspraak in ons beleid. Onze organisatie is gebaseerd op vertrouwen. Wij hebben de ideeën, ervaringen en meningen van onze leden nodig om de kwaliteit te kunnen leveren die wij willen leveren. Bij EFO Paardenverzekering is ‘klanttevredenheid' geen doel, maar een ervaring. 

Om dat te kunnen bereiken is de ledenraad het hoogste orgaan binnen onze maatschappij. Elk lid in deze raad vertegenwoordigt duizend leden. De ledenraad komt twee keer per jaar bij elkaar om het beleid en de ontwikkelingen binnen EFO Paardenverzekering te bespreken. Ledenraadsleden adviseren directie en bestuur. 

De eerstvolgende vergadering van de ledenraad is op 9 juni 2022 in Emmeloord. De agenda voor de vergadering vindt u hier.

Algemeen bestuursleden:
De heer A.N.J. Slot (voorzitter)
De heer H. Lassche (vice-voorzitter)
De heer C.S. Fennema (secretaris)

Ledenraadsleden:
De heer J.J.H. Boot uit Hillegom
De heer J.H. Coes uit Nijverdal
De heer H. Zoet uit Wezep
Mevrouw D. Veenstra uit Diever
De heer N.C. Wever uit Zuidschermer
De heer T. Bouma uit Wommels
Mevrouw S. de Rover uit Alkmaar

Ledenraadsleden worden voorgedragen door het bestuur. De ledenraad en de leden kunnen echter ook zelf leden aandragen. Wil je meer weten over de ledenraad of over een functie binnen de ledenraad? Neem dan contact op met het bestuur van EFO Paardenverzekering. De secretaris van het bestuur, de heer C.S. Fennema, kun je via de mail benaderen.

Dit vinden onze klanten van ons