Vacature: Algemeen bestuurslid Secretaris (m/v)

Ben jij klaar om de leidsels in handen te nemen? EFO Paardenverzekering is op zoek naar een bestuurder (m/v) met affiniteit op het gebied van verzekeren en paarden. Binnen het bestuur vervult deze bestuurder de rol van secretaris.

Als bestuurslid heb jij de leidsels in handen van de onderlinge verzekeringsmaatschappij: EFO Paardenverzekering. EFO Paardenverzekering is een onderlinge waarborgmaatschappij voor en door leden. ‘Samen voor jouw paard’ is het motto en handelswijze. Als bestuurslid bepaal je samen met nog 3 bestuursleden de koers van de maatschappij en stuur je bij waar nodig.

EFO Paardenverzekering
EFO Paardenverzekering is een onderlinge paardenverzekeraar. Gezondheid en welzijn van het paard staan daarbij centraal. Dit houdt in dat wij paardeneigenaren met passende verzekeringen, advies en tips helpen. We doen dit door de verzekeringsmogelijkheden zo helder en transparant mogelijk uit te leggen en meerwaarde voor leden te realiseren. We betrekken onze leden bij de ontwikkeling van producten, diensten en activiteiten. In de statuten van de Onderlinge is de primaire doelstelling vastgelegd: “Het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van het op onderlinge basis afsluiten van verzekeringen tegen schade aan roerende of onroerende zaken en/of dieren”.

Bestuurslid

Het bestuur draagt zorg voor de besturing van de Onderlinge en wordt hierin, wat de dagelijkse leiding van de onderneming betreft, bijgestaan door een dagelijks bestuur. Het bestuur heeft een klankbordfunctie voor het dagelijks bestuur. Het bestuur betrekt bij zijn toezicht ook de maatschappelijke wijze van ondernemen en besteedt bijzondere aandacht aan het risicobeheer van de onderlinge.

Functie-eisen

 • Bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
 • Affiniteit met paarden
 • Ondernemersgeest
 • Organisatiesensitiviteit
 • Lid van EFO Paardenverzekering (of bereid lid te worden)

De kandidaat heeft verder de volgende eigenschappen:

 • HBO+ / academisch denk- en werkniveau
 • Strategisch denker en kan dat brengen tot een bedrijfsbeleid en businessplan
 • Kan vanuit een helicopterview een toekomstvisie neerzetten
 • Loyaal, identificeert zich met de onderneming en voelt zich betrokken
 • Onafhankelijk, objectief en kritisch
 • Overtuigend en charismatisch
 • Samenwerkingsvermogen
 • Communicatief

Tijdsbeslag
Het algemeen bestuur vergadert zeven keer per jaar. Daarnaast vindt er één keer per jaar een zelfevaluatie plaats en wordt twee keer per jaar de ledenraadvergadering bijgewoond.

Procedure
De sollicitatie wordt behandeld door het bestuur en na een bindende voordracht door de Ledenraad die verantwoordelijk is voor de benoeming. Hierna volgt een toetsingsprocedure door DNB waarbij de kandidaat op geschiktheid en betrouwbaarheid wordt getoetst.

Past deze functie bij jou?
Stuur dan je sollicitatie voor 10 februari 2023 met CV en referentie naar:

EFO Paardenverzekering
T.a.v. A.N.J. Slot - voorzitter
Turfschip 11
8447DM Heerenveen

Of per mail naar secretariaat@efo.nl

Voor meer informatie kun je contact op nemen met:
De heer A.N.J. Slot, voorzitter van het bestuur. Hij is bereikbaar onder nummer: (06)53899130