Klachtenregeling

Bij EFO Paardenverzekering streven wij ernaar om onze leden goed van dienst te zijn, maar soms ontstaan er meningsverschillen. Wij zijn afhankelijk van onze voorwaarden en dat betekent dat wij soms zaken moeten afwijzen. Ben je het er niet mee eens en heb je een klacht voor ons? Dan kun je deze klacht indienen bij ons interne klachtenbureau.

Definitie klacht

Een klacht is iedere formele uiting van ontevredenheid met betrekking tot het handelen van EFO Paardenverzekering of één van haar medewerkers.

Hoe dien je een klacht in?

Een klacht kan schriftelijk worden ingediend. Je kunt de klacht richten aan:

Klachtenbureau EFO Paardenverzekering
Postbus 131
8440 AC Heerenveen

Je kunt je klacht ook invullen en versturen met het klachtenformulier.

Hoe gaan wij met jouw klacht om?

EFO Paardenverzekering heeft een heldere regeling voor het afhandelen van klachten en gaat hier zorgvuldig en snel mee aan de slag.
Bij ontvangst wordt jouw klacht meteen door ons bevestigd. Als wij extra informatie nodig hebben, dan zullen wij contact met je opnemen.
Kunnen wij jouw klacht oplossen? Dan doen we dat. Heb je geen gelijk, dan doen we onze uiterste best dit met heldere communicatie toe te lichten. Je kunt binnen twee weken een reactie van ons verwachten. 

Wij maken van een klacht een kans

Een klacht is voor ons een kans om klanten te behouden en om onze dienstverlening te verbeteren. Wij staan open voor kritiek en leren van klachten. Een klacht wordt intern altijd besproken en teruggekoppeld aan de betrokken medewerker. Waar mogelijk vinden aanpassingen plaats om klachten in het vervolg te voorkomen. 

Als wij er samen niet uitkomen...

Wij vinden het belangrijk dat jij het gevoel hebt, dat wij de klacht goed hebben opgepakt. Ben je niet tevreden over onze aanpak of ons standpunt? Dan kun je jouw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke partij. Wij verlenen volledige medewerking aan een oplossing via een externe klachteninstantie of rechter.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid)

Vind je dat jouw klacht niet goed is afgehandeld? Leg jouw klacht dan binnen drie maanden  voor aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). 

Adres Kifid
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 99

Je kunt de klacht ook digitaal indienen via: kifid.nl/klacht-indienen

​Rechter

Kom je er met ons of het KiFid niet uit? Dan kun je de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter. 

​Tuchtraad Financiële Dienstverlening

De Tuchtraad houdt toezicht op het gedrag van verzekeraars. Het Kifid kan tuchtklachten doorverwijzen naar de Tuchtraad.
Zelf een klacht indienen bij de Tuchtraad? Raadpleeg het reglement van de Tuchtraad (www.tuchtraadfd.nl) voor meer informatie. 

Dit vinden onze klanten van ons