Polisvoorwaarden

In 2016 hebben wij onderzocht of onze producten nog goed aansluiten aan de behoeftes van paardeneigenaren. Dit hebben wij gedaan door te luisteren naar onze leden en de uitslagen van verschillende onderzoeken in kaart te brengen. De uitslagen van deze onderzoeken hebben ons tot de conclusie gebracht dat wij toe waren aan een aantal vernieuwingen.
 
Verbeteringen
Onze uitkeringspercentages hebben wij aangepast en zijn verheugd te kunnen melden dat voor een groot deel van de verzekerde paarden de uitkeringspercentages omhoog gaan. De premies zijn in sommige verzekeringen ook aangepast. 

Polisvoorwaarden per 1 januari 2017

Via onderstaande buttons kun je onze huidige en voorgaande polisvoorwaarden lezen.

Polisvoorwaarden EFO Paardenverzekering per 01-01-2017
Polisvoorwaarden EFO Paardenverzekering per 01-01-2013 

Nieuwe tarieven

Waarde A-tarief | Uitgebreid B-tarief | Beperkt C-tarief | Ongevallen D-tarief | Overlijden
0 t/m 3.000 6,25% 4,25% 2,75% 2,75%
3.001 t/m 4.500 7,50% 4,50% 3,00% 3,00%
4.501 t/m 6.000 8,00% 4,50% 3,00% 3,00%
6.001 t/m 7.500 8,50% 4,50% 3,00% 3,00%
7.501 t/m 10.000 9,00% 4,50% 3,00% 3,00%
10.001 t/m 12.500 9,50% 4,75% 3,00% 3,00%
12.501 t/m 50.000 9,75% 5,00% 3,00% 3,25%

Wil je een paard boven de €50.000 verzekeren? Dit kan op aanvraag.

Nieuwe uitkeringspercentages

Leeftijd Overlijden Blijvende ongeschiktheid
Tot 4 jaar 80% 80%
4 tot 13 jaar 100% 90%
13 tot 16 jaar 90% 80%
16 jaar 80% 80%

Wijzigingen in de polisvoorwaarden

Polisvoorwaarden zijn vaak ingewikkeld en daardoor moeilijk te begrijpen. Om onze leden zo begrijpelijk mogelijk te informeren over de geldende afspraken hebben wij onze polisvoorwaarden herschreven. Onderstaand vind je de belangrijkste wijzigingen in onze nieuwe voorwaarden.

Omschrijving acuut verlopende ziekte

In de oude polisvoorwaarden werd de tijdsduur tussen het waarnemen van de ziekte en het overlijden of de noodzakelijke levensbeëindiging  aangegeven met een zeer korte tijdsspanne. Deze omschrijving werd destijds gebruikt ter vervanging van een periode van 2x24 uur. Bij onze concurrenten komen we enkele dagen tegen maar ook een periode van 5 dagen. Wij zijn van mening dat een omschrijving met een exacte tijdsduur de voorkeur geniet. Aansluitend bij onze praktijk is er gekozen voor een periode van 8 dagen.

Nieuwe omschrijving acuut verlopende ziekte:
Ziekte welke binnen 8 dagen na de eerste ziekteverschijnselen leidt tot het overlijden of de noodzakelijke levensbeëindiging van het dier. Het overlijden of de noodzakelijke levensbeëindiging mag niet het eindpunt zijn van een langzame verslechtering van de gezondheidstoestand.

Opzeggen van de verzekering

Sinds januari 2015 is EFO Paardenverzekering lid van het Verbond van Verzekeraars. Hierdoor gelden bepaalde afspraken binnen de verzekeringsbranche nu ook voor ons. Een van deze afspraken betreft de opzegbaarheid van de verzekering. De verzekering is nu, na het eerste verzekeringsjaar, per maand opzegbaar (artikel 4.1).

Doorgeven van de verkoop van jouw paard

Onze leden vergeten soms de verkoop van hun paard door te geven. Dit is voor ons lastig. Dan weten wij immers niet of een paard wel dan niet verzekerd moet zijn. In de nieuwe voorwaarden is aangegeven dat er premie betaald moet worden tot het moment waarop de verkoop aan ons is doorgegeven (artikel 4.4).

Buitenland

Wij zijn een in Nederland werkzame verzekeraar. Verhuis je naar het buitenland dan houdt dit in dat de verzekering zal worden beëindigd (artikel 4.7).

Premiebetaling

Als de premie voor de verzekering niet op tijd wordt betaalt dan wordt de verzekering tijdelijk stopgezet. De dekking gaat na betaling van de premie weer in 24 uur na ontvangst van de verschuldigde premie. Het dier moet dan wel volledig gezond zijn en volledig inzetbaar zijn voor het gebruiksdoel (artikel 5.2).

Opname van telefoongesprekken

De communicatie met onze leden verloopt steeds vaker op andere wijze dan via brieven en mail. Het is goed om gemaakte afspraken op een juiste wijze vast te leggen. In de voorwaarden hebben wij nu opgenomen dat telefoongesprekken, na voorafgaande melding, mogen worden opgenomen (artikel 12.4).

Sanctiemaatregelen van de overheid

Sanctiewetgeving verbiedt bedrijven zaken te doen met andere bedrijven of personen uit bepaalde landen. Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Het zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder andere het internationaal recht of de mensenrechten. Dit kan betekenen dat wij geen dekking mogen verlenen of schade mogen vergoeden wanneer dit in strijd is met deze sanctiemaatregelen (artikel 14).

Na schade wil je je paard houden

Het, na schade, behouden van het paard is mogelijk. Hiervoor geldt dat wij er van overtuigd moeten zijn dat het welzijn van het dier is gewaarborgd. Wij willen niet dat afgekeurde paarden worden ingezet voor de sport of worden verkocht (artikel 23.2).
 

Dekking brandschaden

De dekking voor brandschaden is gewijzigd en bedraagt 100% van de verzekerde waarde voor dieren tot 16 jaar. Voor dieren van 16 jaar en ouder geldt een uitkeringspercentage van 80% van de verzekerde waarde (artikel 25).

Diergeneeskundige hulp

De behandeling van jouw paard en alle diergeneeskundige kosten moet medisch noodzakelijk zijn en gericht zijn op de genezing van het dier. De kosten van onderzoek en behandelingen buiten Nederland worden niet vergoed, tenzij er schriftelijk toestemming is gegeven (artikel 27).

Dekkingsoverzicht ziektekosten

Het dekkingsoverzicht geeft inzicht in de vergoedingen van diergeneeskundige kosten. Uit het overzicht blijkt wat de verschillen zijn tussen de ziektekostenverzekeringen.
 
Voor gebitsbehandelingen van paarden geldt dat deze, uitsluitend wanneer er sprake is van een ongeval, tot 80% worden vergoed. Gebitsbehandeling om andere redenen worden onder Uitgebreide ziektekostenverzekering vergoed tot € 1.000 en tot € 1.500 onder de Uitgebreid Plus ziektekostenverzekering.
 
De Uitgebreide ziektekostenverzekering biedt nu ook dekking voor een behandeling met Tildren tot € 500 per kalenderjaar. 
 
Onder de Uitgebreid Plus ziektekostenverzekering zijn de maximale uitkeringen van een aantal behandelingen verhoogd. Daarnaast zijn onder de Uitgebreid Plus ziektekostenverzekering de kosten van orthopedisch en therapeutisch beslag meeverzekerd tot € 500 per kalenderjaar. De kosten van aanschaf van apparaten en gebruiksvoorwerpen voor een medisch noodzakelijke behandeling vallen tot € 500 onder de dekking van de Uitgebreid Plus ziektekostenverzekering (artikel 27.6).
 
De kosten verband houdend met chronische of steeds terugkerende aandoeningen waarbij blijvend herstel binnen 12 maanden na de eerste behandeling niet te verwachten valt, zijn van de dekking uitgesloten (artikel 27.7.j).

Hoe dien je een declaratie in?

Voor het indienen van een declaratie moet je voortaan gebruik maken van een declaratieformulier. Deze dient binnen 3 maanden na het onderzoek of de behandeling te worden ingediend (artikel 27.8).

Dien hier gemakkelijk en snel een declaratie in via onze site.

Behandelingskosten boven 750 euro

In de oude voorwaarden stond dat onderzoeks- en/of behandelingskosten boven € 500 aan ons moesten worden voorgelegd. Dit bedrag is verhoogd naar € 750. Wel geldt nu dat er een striktere procedure moet worden gevolgd. Wij geven schriftelijk (post, e-mail) onze beslissing aan jou door (artikel 27.10).

Tijdelijk verblijf buiten Nederland

De vergoeding van ziektekosten buiten Nederland is beperkt tot onderzoek en/of behandelingen die medisch noodzakelijk zijn en waarbij het medisch gezien onverantwoord is om deze uit te stellen tot terugkeer in Nederland. Een tijdelijk verblijf is een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden (artikel 27.13).

    

Veelgestelde vragen

Heb je na het lezen van bovenstaande nog vragen? Bekijk dan onze veelgestelde vragen pagina.
Staat jouw vraag er niet tussen? Vul onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact met je op.

U heeft niet alle verplichte velden ingevuld

Ervaringen

Rosalin Nieuwendijk

"Wanneer EFO langskomt geven ze gelijk een fijn en betrouwbaar gevoel”

Lees meer

Elly Noomen

Voor iedereen met paarden kan ik maar 1 ding zeggen: als de basis goed is kom je verder!! En dat geldt zeker voor deze verzekeringsmaatschappij!!

Lees meer

Dian Philipsen

Ik kan EFO paardenverzekeringen zeer zeker aanbevelen, ze denken mee met zowel de ruiter/amazone als met het paard.

Lees meer

Tanja Staal

Ik ben erg positief en zal EFO zeker aanbevelen bij mijn paardenkennissen. Jullie zijn op een laagdrempelige manier te benaderen, chapeau...:)!

Lees meer

Susanne Noortman

Beste EFO,
Mag ik jullie (en in het bijzonder Ron Esteje) onwijs bedanken voor de snelle en fijne manier van het verwerken van mijn declaratie! 

Lees meer

Ineke Drossaart

EFO, van mij een hele bos pluimen op uw hoed en veel dank. Topverzekering!

Lees meer

+
Rosalin Nieuwendijk
+
Elly Noomen
+
Dian Philipsen
+
Tanja Staal
+
Susanne Noortman
+
Ineke Drossaart

Blijf elke maand op de hoogte van onze nieuwtjes