Wat wordt er verstaan onder een ongeval?

​Hieronder tref je de formele uitleg aan zoals omschreven in de verzekeringsvoorwaarden

Onder een ongeval wordt verstaan een aantoonbaar, plotseling en van buiten komend, onmiddellijk op het lichaam van het dier inwerkend geweld dat rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel veroorzaakt en waarvoor onmiddellijk adequate veterinaire hulp noodzakelijk is. 

De onderstaande aspecten worden ook gezien als ongeval
1. Letsel als gevolg van transport
2. Draadverwonding
3. Acute vergiftiging door het in- dan wel uitwendig in contact komen met lichaamsvreemde toxische 
    stoffen, anders dan door het toedienen van geneesmiddelen 
4. Verdrinking
5. Kwaadwilligheid van derden
6. Peesaandoeningen, mits er sprake is van uitwendig lichamelijk letsel waarbij een ernstige open 
    verwonding zichtbaar is

Het noodzakelijk inroepen van onmiddellijke en adequate veterinaire hulp blijft in deze situaties onverkort van kracht. 

De volgende aspecten worden niet gezien als een ongeval
1. Peesaandoeningen waarbij geen sprake is van uitwendig lichamelijk letsel of waarbij geen ernstige open verwonding zichtbaar is
2. Verstuiking
3. Verdraaiing
4. Verzwikking
5. Verstapping
6. Overbelasting

Direct het ongeval melden

Terug

Dit vinden onze klanten van ons