Schade melden

Schade melden

Meld hier de schade van je paard.

Bij de verzekering gebruiken wij de term 'schade' wanneer jouw paard iets overkomt. Het is altijd vervelend wanneer je paard letsel heeft opgelopen of ziek wordt. Wanneer je je paard hiervoor verzekerd, hoop je niet dat je deze verzekering ooit nodig bent. Op het moment dat je paard helaas wel iets overkomt, is het fijn wanneer je gerust naar de kliniek kunt gaan.

Wanneer je paard schade heeft opgelopen is het goed om te weten wat je moet én kunt doen. Hieronder hebben wij de belangrijkste punten op een rij gezet. Via het onderstaande formulier kun je je schade gemakkelijk online indienen.

Wat moet ik doen wanneer mijn paard schade heeft opgelopen?

1. Wanneer je paard schade heeft opgelopen dien je een dierenarts in te schakelen die jouw paard onder behandeling neemt.
2. Als de dierenarts vindt dat directe levensbeëindiging nodig is dan moet vooraf telefonisch met ons worden overlegd. Is dit niet mogelijk, dan verwachten wij dat je een juiste beslissing maakt. Wanneer je paard is overleden moet je dit zo snel mogelijk bij ons melden, in ieder geval voordat het paard wordt vervoerd.
3. Je vraagt de dierenarts om een attest te schrijven. Meld je schade onderstaand via ons online schadeformulier inclusief het attest van de dierenarts.

Wat doen wij wanneer je schade hebt ingediend?

Wij bekijken de ingezonden schade samen met onze dierenarts waarna wij z.s.m. contact met jou opnemen om de schade te bespreken of hier uitslag van te geven.

Hoelang duurt het voordat ik een schadevergoeding kan verwachten?

Je mag bij ons rekenen op een snelle en correcte afhandeling van de schade. 
De snelheid van de afhandeling bepaal je voor een groot deel zelf. 
  
Wat ons helpt is dat wij zo snel en volledig mogelijk worden geïnformeerd over de schade.
Dit kun je doen door onderstaand formulier volledig en zorgvuldig in te vullen. 

Wanneer wij alle benodigde stukken hebben ontvangen om de schade te kunnen beoordelen, dan wordt er binnen 3 weken contact met jou opgenomen.

Kan ik na een schade mijn paard zelf houden?

Ja dit kan wel. Je moet dan instemmen met een aantal op het welzijn van het paard gerichte voorwaarden. Wij zullen een aantekening in het paspoort plaatsen waaruit blijkt dat wij het paard hebben uitgekeerd. De schade-uitkering verminderen wij met de restwaarde van het paard. Deze bedraagt minimaal € 500 voor een paard en € 200 voor een pony. De restwaarde wordt vastgesteld door een door ons erkende deskundige.

Waarom moet ik onderstaand formulier invullen?

Wanneer je paard schade heeft opgelopen willen wij graag precies weten wat er is gebeurd. Hier hebben wij allereerst de gegevens van jou en je paard bij nodig. Daarnaast willen wij graag van jou weten wat de oorzaak is van de opgelopen schade en wat het gevolg is van de gebeurtenis. Waarschijnlijk is de dierenarts bij je paard langs geweest of ben je zelfs met je paard naar de kliniek gegaan. Wij willen dan graag weten wat de dierenarts/kliniek precies heeft gedaan en wat het plan is. Dit heet een attest, deze kun je onderaan het formulier toevoegen als bijlage. De nota's van de dierenarts kun je ook nog toevoegen als bijlage.

 

Voordat je onderstaand formulier invult moet je eerst een attest van de dierenarts opvragen. Het attest is een verklaring van de dierenarts of diergeneeskundige kliniek waaruit blijkt welke diagnose er is gesteld en wanneer en welke onderzoeken hebben plaatsgevonden. Het ingevulde attest kun je onderaan als bijlage meezenden met het formulier.

Vul vervolgens onderstaand formulier volledig en zorgvuldig in. Vragen? Neem gerust contact op met de inspecteur uit jouw gebied of bel op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur naar ons kantoor op het nummer 0513 62 22 75.

Persoonlijke gegevens

Gegevens van je paard

Wie is jouw gebruikelijke dierenarts?

Wanneer kreeg jouw paard de eerste ziekteverschijnselen of wanneer liep jouw paard letsel op?

Wat is er precies gebeurd?

Overige informatie

Voeg het proces verbaal onderaan het formulier toe in de bijlage.

Wanneer werd de dierenarts voor het eerst ingeschakeld?

Welke dierenarts/kliniek heeft de behandeling bij jouw paard uitgevoerd?

Ik geef EFO Paardenverzekering toestemming om informatie over de behandeling van het paard op te vragen bij mijn eigen dierenarts/kliniek en/of bij de dierenarts/kliniek welke de behandeling heeft uitgevoerd. Deze schademelding mag hiervoor als toestemmingsverklaring worden gebruikt. Ik verklaar alle vragen en opgaven naar beste weten, juist en volgens de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en dat ik geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade heb verzwegen. Ik verklaar bekend te zijn met de voorwaarde dat bij een onjuiste opgave elk recht op uitkering vervalt.

De door jou gemelde schade zullen wij beoordelen en berekenen. Zoals je in de verzekeringsvoorwaarden kunt lezen dien je rekening te houden met het vergoedingspercentage genoemd in de uitkeringstabel. In sommige gevallen is er sprake van een restwaarde van het paard die op de uitkering in mindering wordt gebracht. Als de schademelding door ons akkoord bevonden is, zullen we de schade gelijk aan je uitbetalen. Op welk IBAN nummer mogen wij dit doen?

Je hebt niet alle verplichte velden ingevuld

Dit vinden onze klanten van ons