Betaalwijze wijzigen

Wij begrijpen dat de premie voor een langere termijn best hoog kan zijn om in één keer te betalen. Bij EFO Paardenverzekering kun je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Wanneer je per maand betaalt, gaat dit via automatische incasso. Het voordeel hiervan is dat je de premie spreidt over het hele jaar.

Wil je eerst jouw premie nogmaals berekenen? Op de pagina 'premie berekenen' kun je eenvoudig en snel je premie berekenen. Je kunt op deze pagina ook zien wat de kosten per maand, kwartaal, halfjaar of jaar zijn. Zo kun je zelf een keuze maken. 

Betaalwijze

Door ondertekening geeft u toestemming aan EFO Paardenverzekering, Turfschip 11, 8447 DM Heerenveen (incassant ID: NL11ZZZ010017410000), om doorlopend incasso-opdrachten naar uw bank te sturen voor het afschrijven van de premie (inclusief kosten en assurantiebelasting). Bent u het niet eens met een afschrijving, neem dan binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. De voorwaarden kunt u bij uw bank opvragen.

We gebruiken de ingevulde gegevens jouw verzoek tot wijziging van de betaalwijze en/of betalingstermijn in behandeling te nemen. Alles wat je invult blijft vertrouwelijk. Meer informatie over de verwerking van jouw gegevens kun je in de privacyverklaring vinden.