De ledenraad

Iedereen die een paard bij EFO Paardenverzekering verzekerd heeft, is automatisch lid van onze club. Wij willen een meerwaarde voor onze leden realiseren. Dit doen we door onze leden te betrekken bij de ontwikkeling van producten, diensten en activiteiten. Wij hebben de ideeën, ervaringen en meningen van onze leden ook nodig om de kwaliteit te kunnen leveren die wij willen leveren.

Om dit te kunnen bereiken is de ledenraad het hoogste orgaan binnen onze maatschappij. Elk lid in deze raad vertegenwoordigt duizend leden. Deze ledenraad komt twee keer per jaar bij elkaar om het beleid en de ontwikkelingen binnen EFO Paardenverzekering te bespreken. De ledenraadsleden kunnen tijdens deze bijeenkomsten de directie en het bestuur adviseren.

Ledenraadsleden

De heer J.J.H. Boot uit Hillegom
De heer H. Zoet uit Wezep
Mevrouw D. Veenstra uit Diever
De heer N.C. Wever uit Zuidschermer
De heer T. Bouma uit Wommels
Mevrouw S. de Rover uit Alkmaar
De heer D.H. Coes uit Nijverdal

 

Teugels
Wil jij in de ledenraad?

Ledenraadsleden worden voorgedragen door het bestuur. De ledenraad en de leden kunnen echter ook zelf leden aandragen. Wil je meer weten over de ledenraad of over een functie binnen de ledenraad? Neem dan contact op met het bestuur van EFO Paardenverzekering via de mail (secretariaat@efo.nl) benaderen.

Vacature

Ledenraadslid

Stap op, pak de teugels in handen en help mee om EFO Paardenverzekering op de juiste koers te houden. EFO Paardenverzekering is op zoek naar een ledenraadslid die de groep recreatieve gebruikers vertegenwoordigt.

Vacature: ledenraadslid

Agenda

De eerstvolgende volgende vergadering van de ledenraad wordt gehouden op 6 juni 2024.

Agenda algemene ledenraadsvergadering | 6 juni 2024

1. Opening
1.1 Welkom en opening
1.2 Ingekomen stukken en mededelingen

2. Notulen ledenraad d.d. 16 november 2023
2.1 Vaststellen notulen 16-11-2023
2.2 Behandeling openstaande actiepunten

3. Financiën - Jaarverslag 2023
3.1 Verslag 2023; Financiële commissie
3.2 Jaarrekening - jaarverslag 2023
3.3 Decharge bestuur m.b.t. boekjaar 2023
3.4 Accountantsverslag EFO 2023

4. Toestand van de Maatschappij
4.1 Presentatie incl. toelichting

5. Beleidsdocumenten
5.1 Reglement vergoeding LR en Bestuur

6. Formatie algemeen bestuur en ledenraad
6.1 Rooster van aftreden LR en AB 
6.2 Aftreden LW (ledenraad)
6.3 Verlengen termijn HL (bestuur)
6.4 Voordracht kandidaat LR
6.5 Voortgang werving bestuurslid
6.6 Voortgang werving directeur

7. Planning ledenraadsvergaderingen 2024

8. 14 november 2024, najaarsvergadering

9. Rondvraag

10. Afsluiting 

We zijn bereikbaar via Whatsapp, telefoon, of e-mail

We helpen je graag met persoonlijk advies. 

Maak een belafspraak