Bestuur en organisatie

Efo1

Bestuur en organisatie

EFO Paardenverzekering is een onderlinge waarborgmaatschappij voor en door leden. ‘Samen voor jouw paard’ is het motto en handelswijze. Het bestuur bepaalt de koers van de maatschappij en stuurt waar nodig bij.

Het bestuur draagt zorg voor de besturing van de Onderlinge en wordt hierin, wat de dagelijkse leiding van de onderneming betreft, bijgestaan door een dagelijks bestuur. Het bestuur heeft een klankbordfunctie voor het dagelijks bestuur. Het bestuur betrekt bij zijn toezicht ook de maatschappelijke wijze van ondernemen en besteedt bijzondere aandacht aan het risicobeheer van de onderlinge.

Bestuursleden

De heer H. de Jong (directeur)                                                                                   
De heer A.N.J. Slot (voorzitter)
De heer H. Lassche (vice-voorzitter)
Mevrouw R. Hans (secretaris)

Fanhar 3152
Auditcommissie

Het algemeen bestuur van EFO Paardenverzekering stelt een auditcommissie in. De auditcommissie is een formeel onderdeel van de governance van EFO Paardenverzekering en bereidt besluitvorming van het bestuur voor. De auditcommissie fungeert als interne auditfunctie en is aangewezen om te toetsen en aan te tonen dat de organisatie ‘in control’ is. In de afzonderlijke processen, bijvoorbeeld het acceptatieproces of het schaderegelingsproces, zitten risico’s. De interne auditfunctie toetst de beschreven processen binnen de organisatie. Het bestuur voorziet erin dat gesignaleerde tekortkomingen worden opgeheven. Dit document regelt onder andere de taken, samenstelling en werkwijze van de auditcommissie.

Bekijk hier het reglement
Risico commité

Risicomanagement is een vast onderdeel geworden van het beleid van vrijwel iedere onderneming. Het is een continu proces, dat risico's identificeert en op waarde schat. Ook bepaalt het hoe de kans van het optreden en de gevolgen van risico's beheersbaar worden.

EFO Paardenverzekering is een Onderlinge; dit houdt in dat onze primaire doelstelling de dienstverlening aan de leden is, dus het verzekeren van paarden optimaal te realiseren. Vanuit de visie en missie betekent dit dat de risicobeheersing is gericht op het waarborgen van de continuïteit van EFO Paardenverzekering. Daartoe worden grenzen gesteld aan de risico’s die EFO Paardenverzekering wil lopen. EFO Paardenverzekering heeft haar risico’s verdeeld in risicogebieden volgens de EIOPA Richtsnoeren. 

De leden van het risico commité vertegenwoordigen verschillende disciplines (financieel, compliance, verzekeringen), zodat er voldoende kennis en deskundigheid, op het gebied van verzekerings- financiële- boekhoudkundige- en managementvaardigheden, aanwezig is.

Bekijk hier het risicomanagementbeleid
Financiële commissie

De Financiële commissie is een commissie bestaande uit twee vertegenwoordigers van de ledenraad en is zodanig samengesteld dat binnen de commissie relevante kennis en ervaring op financieel gebied aanwezig is.

Deze commissie houdt toezicht op het bestuur ten aanzien van de financiële informatieverschaffing door de onderneming, de onafhankelijkheid en performance van de interne en externe accountants en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants. De commissie wordt hierbij ondersteunt door een externe accountant. 

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Wij helpen je graag verder met een persoonlijk advies. Samen zoeken we een verzekering die het beste bij jou en je paard past.

Bekijk al onze contactmogelijkheden