Paardenpaspoort gekoppeld aan centrale database

Gepubliceerd op 24 februari 2015

Via een brief heeft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer laten weten hoe de actuele stand van zaken ten aanzien van het paardenpaspoort is. Na alle slechte ervaringen uit het verleden is het onvermijdelijk dat er meer controle komt over de import en export van paarden.

Dit wordt onder meer bewerkstelligd doordat in de centrale database voor paarden niet alleen het chipnummer komt te staan, maar ook gegevens over de uiteindelijke bestemming van het paard. Er komt nu ook ruimte voor gegevens waaruit blijkt of een paard voor menselijke consumptie geschikt is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) is recent over gegaan op het Europese ‘traces-systeem’, waardoor verplaatsingen van goederen en dieren tussen de lidstaten elektronisch kunnen worden vastgelegd. De behandelingen met diergeneesmiddelen zal niet alleen in het paspoort worden geregistreerd, maar straks ook in de centrale databank. 
Eveneens worden er eisen gesteld aan de uitgifte van paardenpaspoorten en de registratie van de paarden bij verplaatsingen tussen de verschillende lidstaten en naar derde landen. Op Europees niveau worden de regels per 2016 nog verder aangescherpt. Belangrijke verbeterpunten zijn het fraudebestendig maken van het paspoort en de verplichting voor de lidstaten om een centrale databank voor paarden in te richten. Na de paardenvleesaffaire controleert de NVWA veel strikter op een eventuele fraude met paardenpaspoorten. Het paspoort moet altijd bij het paard zijn, ook als het paard niet bij de eigenaar zelf gestald is maar bijvoorbeeld op een pensionstal. Ook tijdens het vervoer van de paarden moet het officiële document altijd getoond kunnen worden.

Terug naar het blogoverzicht

Dit vinden onze klanten van ons