Ziektekosten indienen

Persoonlijke gegevens

Upload hier uw dierenartsnota(s)

Ik geef EFO Paardenverzekering toestemming om informatie over de behandeling van het paard op te vragen bij mijn eigen dierenarts/kliniek en/of bij de dierenarts/kliniek welke de behandeling heeft uitgevoerd. Deze declaratie mag hiervoor als toestemmingsverklaring worden gebruikt.

Ik verklaar alle vragen en opgaven naar beste weten, juist en volgens de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en dat ik geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade heb verzwegen. Ik verklaar bekend te zijn met de voorwaarde dat bij een onjuiste opgave elk recht op uitkering vervalt.

De door jou gemelde schade zullen wij beoordelen en berekenen. Zoals je in de verzekeringsvoorwaarden kunt lezen dien je rekening te houden met het vergoedingspercentage genoemd in de uitkeringstabel. In sommige gevallen is er sprake van een restwaarde van het paard die op de uitkering in mindering wordt gebracht. Als de schademelding door ons akkoord bevonden is, zullen we de schade gelijk aan je uitbetalen. Op welk IBAN nummer mogen wij dit doen?