26 mei 2016

Voeding voor een nieuw paard

Bij de aanschaf van een nieuw paard komt heel wat kijken. Zodra alles rond is wordt het paard naar zijn nieuwe stal verhuisd. Dit is niet alleen spannend voor het paard, maar dit brengt ook een rantsoenovergang met zich mee. Veranderingen in het rantsoen kunnen al binnen enkele uren voor een verandering in de microbiële populatie in de blinde en dikke darm zorgen. Wanneer er teveel in korte tijd veranderd kan dit mogelijk leiden tot koliek. Het is dus zaak om de rantsoenovergang zo geleidelijk mogelijk door te voeren.

Inventariseer huidig rantsoen
Neem de tijd om met de voormalige eigenaar het rantsoen van je nieuwe paard door te nemen. Vraag naar voertijden, soort ruwvoer, soort krachtvoer, supplementen en andere extra’s. Check ook of het paard weidegang krijgt. Wanneer het paard niet op stro staat, vraag dan wat de reden hiervan is. Het kan zijn dat hij zich helemaal vol eet aan stro en verstoppingskoliek krijgt. Houdt hier dan rekening mee bij zijn nieuwe stal. Ga ook na of het huidige rantsoen voldoet aan de behoefte van je paard en of dit in de nabije toekomst zo blijft.

Neem ruwvoer en krachtvoer mee
Ondanks dat een verhuizing met bijbehorende rantsoenwisseling vaak weinig problemen geeft, is het toch aan te raden voorzichtig te zijn. Idealiter vraag je aan de vorige eigenaar of je wat ruwvoer (hooi of kuilgras) en krachtvoer mee mag nemen. Hierdoor kan je thuis een langzame rantsoenovergang inzetten. Meng een deel van het voormalige rantsoen met een kleine portie van zijn nieuwe rantsoen. Hierdoor kan je paard langzaam wennen aan het nieuwe rantsoen.

Wanneer je geen voer van de vorige stal mee kan nemen, dien je met kleine porties krachtvoer te beginnen. Met ruwvoer is dit wat lastiger. Probeer er dan in ieder geval voor te zorgen dat je van hooi op hooi overgaat of van kuilgras op kuilgras. De introductie van weidegang kan met behulp van strookbegrazing worden gedaan of door elke dag een korte periode te laten grazen (start bijvoorbeeld met een uurtje).

Tot slot: vergeet niet te controleren of je paard de drinkbak weet te vinden en begrijpt hoe deze werkt wanneer het om een automatisch drinksysteem gaat.