16 februari 2022

Wat als er iets met mijn verzekerde paard gebeurt?

Veel mensen denken dat een paardenverzekeraar een paard overneemt en ze er als eigenaar niet meer zelf over kunnen beslissen. Er gaan zelfs horrorverhalen rond waarin een afgekeurd paard een paar weken later alsnog te koop wordt aangeboden. Of dat een paard op een urenlang transport gaat om in het buitenland geslacht te worden. Je moet er niet aan denken!

Je wilt je paard het beste geven. Dat is een goede reden om je paard te verzekeren. Daardoor loop je minder financiële risico’s als hij medische zorg nodig heeft. Maar stel nou dat je paard een aandoening krijgt waarvan hij niet herstelt? Blijf je dan eigenaar en kan je hem nog houden als weidemaatje? Kun je zelf beslissen over euthanasie of slacht, mocht je paard niet meer beter worden? Dit zijn de mogelijkheden in een aantal verschillende situaties.

Situatie 1: Als ik mijn paard wil houden na een schade

Wordt je paard afgekeurd, maar kan en wil je hem houden omdat hij nog prima op de wei kan lopen? Dat kan. Wel moet je instemmen met een aantal op welzijn gerichte voorwaarden, want bij EFO staat dierenwelzijn voorop. Er komt een welzijnsverklaring en een aantekening in het paspoort. Dit voorkomt dat paarden met pijn alsnog op wedstrijden worden uitgebracht of als berijdbaar in de handel terecht komen. De paardenverzekeraar stelt de schade-uitkering vast, verminderd met de restwaarde*. De inspecteur neemt contact op om de restwaarde te bespreken.

Situatie 2: Bij euthanasie na schade

Komt het niet meer goed met je paard en moet je de onvermijdelijke beslissing nemen om zijn leven te beëindigen, dan is het aan jou om te beslissen over euthanasie of slacht. Wil je niet dat het paard naar de slacht gaat, dan wordt de schade-uitkering verminderd met de restwaarde. Als het paard wordt geëuthanaseerd omdat het niet meer naar een slachthuis vervoerd kan worden (bijvoorbeeld bij ernstige koliek), dan is er geen restwaarde en volgt volledige uitkering.

Situatie 3: Als er een aantekening in het paspoort staat dat het paard niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie

Heb je dit op eigen verzoek laten aantekenen, dan wordt de restwaarde in mindering gebracht op de schade-uitkering. Is de aantekening geplaatst vanwege medische noodzaak, bijvoorbeeld na het toedienen van bepaalde medicijnen, dan volgt volledige uitkering.

Situatie 4: Als mijn paard wordt geslacht

Spreek je met EFO af dat het paard wordt geslacht, dan wordt het paard op jouw naam aan een slachthuis overgedragen. EFO regelt en bekostigt het transport naar één van de drie vaste Nederlandse slachthuizen waar EFO mee samenwerkt. Wil je het paard zelf brengen, dan kan dat ook.

Je ziet dat je bij EFO Paardenverzekering als eigenaar zelf blijft beslissen. Heb je je paard(en) verzekerd bij EFO, dan ben je zelfs ‘lid’ en heb je inspraak in het beleid. Heb je nog vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan contact op met een inspecteur uit jouw gebied. De gegevens van de inspecteurs vind je hier.

Wat Als Er Iets Met Mijn Paard Gebeurd