Transportverzekering paard

Gaat jouw paard naar het buitenland of komt je paard naar Nederland vanuit het buitenland? Wellicht is het dan verstandig om een transportverzekering af te sluiten. Mocht je paard tijdens het transport komen te overlijden of blijvend ongeschikt worden, weet dan, dat hier een financiële vergoeding tegenover staat. 

Voorwaarden

  • De verzekering is mogelijk voor transport vanuit Nederland naar de USA, Canada of een EU-land of vanuit één van deze landen naar Nederland. Neem voor transport vanuit of naar andere landen contact op.
  • Het verzekeren van het transport is alleen mogelijk als het transport plaatsvindt volgens de richtlijnen van de transportverordening. Deze is te vinden op  www.nvwa.nl/onderwerpen/vervoer-levende-dieren
  • Het vervoer van het paard dient plaats te vinden middels een professionele en gerenommeerde vervoerder.
  • De premie bedraagt eenmalig 2% van de verzekerde waarde*
  • Maximale te verzekeren waarde bedraagt €25.000,-
  • De maximale leeftijd van het paard voor acceptatie is 16 jaar.
  • Mogelijkheid om de quarantaineperiode, voorafgaand aan het transport, mee te verzekeren. Voor een quarantaineperiode van maximaal 4 weken geldt een aanvullende premie van 0,25% van de verzekerde waarde*. Voor langere quarantaineperiodes geldt nogmaals een extra premie van 0,5% van de verzekerde waarde per 2 weken quarantaine*.

* Exclusief 21% assurantiebelasting en eenmalig €10,- poliskosten. De minimumpremie bedraagt €100,00 (exclusief poliskosten en assurantiebelasting).

Verzekerde risico's

  • Blijvende ongeschiktheid door een ongeval
  • Overlijden of noodzakelijke levensbeëindiging door een ongeval
  • Overlijden of noodzakelijke levensbeëindiging door een acuut verlopende ziekte
Leeftijd Overlijden Blijvende ongeschiktheid
Tot 4 jaar 80% 80%
4 tot 13 jaar 100% 90%
13 tot 16 jaar 90% 80%
Vanaf 16 jaar* 80% 80%

​Transportverzekering paard aanvragen

Wanneer het paard vanuit het buitenland naar Nederland wordt vervoerd hebben wij naast een aanvraagformulier ook een door een dierenarts opgestelde gezondheidsverklaring in het Nederlands of Engels nodig. Deze verklaring moet kort voor het transport (maximaal 3 x 24 uur) zijn opgesteld.

Neem contact met ons op wanneer je de transportverzekering wil afsluiten voor een drachtige merrie.

Let op: paarden kunnen alleen verzekerd worden door de paardeneigenaar die in Nederland woont.

Lees hier de verzekeringsvoorwaarden en de verzekeringskaart

Gegevens verzekeringsnemer

Gegevens paard

Gegevens verzekering

Gezondheidsvragen paard

Integeriteitsvragen

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. Wil je, om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, ook de volgende vragen beantwoorden:

Voor het afsluiten van deze verzekering vragen wij een eenmalige automatische incasso. Door ondertekening geef je toestemming aan EFO Paardenverzekering, Turfschip 11, 8447 DM Heerenveen (incassant ID: NL11ZZZ010017410000), om een eenmalige incasso-opdracht naar jouw bank te sturen voor het afschrijven van de premie (inclusief kosten en assurantiebelasting) voor deze aangevraagde verzekering. Bij je polis ontvang je een specificatie van de afschrijving met daarbij het kenmerk van deze machtiging. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. De voorwaarden kun je bij jouw bank opvragen.

Je hebt niet alle verplichte velden ingevuld