Ziektekosten indienen

Ziektekosten indienen

Dien hier de ziektekosten van je paard in.

Het is erg vervelend wanneer je ziektekosten hebt bij je paard. Wanneer je een ziektekostenverzekering bij ons hebt afgesloten, ben je verzekerd voor de ziektekosten die onder jouw dekking vallen. Wanneer je deze kosten bij ons indient, kunnen wij beoordelen of wij deze vergoeden.

Via onderstaand formulier kun je de ziektekosten bij ons indienen. Wij beoordelen dit en nemen vervolgens contact met jou op.

Hoe weet ik of een behandeling onder de dekking valt?

Natuurlijk kun je in de verzekeringsvoorwaarden bekijken welke kosten onder de dekking vallen. Maar soms is dit met ziektekostenbehandelingen lastig om zelf te beoordelen. Met onderstaand stappenplan weet je precies wat je moet doen om de behandeling door ons te laten beoordelen.

STAP 1: Print het Behandelplan-formulier uit en neem deze mee naar de dierenarts
STAP 2: Laat de dierenarts zijn bevindingen van het onderzoek op dit formulier invullen
STAP 3: Stuur ons het formulier toe via onderstaand formulier
STAP 4: Wij beoordelen deze samen met een veterinair
STAP 5: Je ontvangt van ons een reactie/toestemming
STAP 6: Vervolgens laat je de behandeling plaatsvinden 
STAP 7: Je stuurt ons de nota's toe via onderstaand formulier

Let op: voor behandeling/onderzoek waarvan de kosten meer dan € 750,- bedragen heb je altijd vooraf toestemming nodig van ons! Door de stappen hierboven goed op te volgen weet je waar je aan toe bent. Dit voorkomt teleurstellingen en onverwachte financiële verassingen.     

Uiteraard gelden de hierboven stappen niet als er sprake is van een levensbedreigende situatie met je paard. Dan gaat medische behandeling altijd voor en handelen wij het financiële gedeelte naderhand met je af. Meld zo'n situatie wel altijd direct bij ons. 
 

Wat moet ik doen wanneer de kosten hoger zijn dan 750 euro?

Voor een behandeling/onderzoek waarvan de kosten meer dan € 750,- bedragen heb je altijd vooraf toestemming nodig van ons. Door het stappenplan hierboven 'Hoe weet ik of een behandeling onder de dekking valt?' goed op te volgen weet je waar je aan toe bent. Dit voorkomt teleurstellingen en onverwachte financiële verassingen.     

Wanneer je paard in een levensbedreigende situatie verkeerd moet je natuurlijk altijd direct naar de dierenarts/kliniek gaan. Dan gaat medische behandeling áltijd voor en handelen wij het financiële gedeelte naderhand met je af. Meld zo'n situatie altijd wel direct bij ons wanneer dit is gebeurd.

Hoe worden de ziektekosten berekend?

Voor ziektekosten welke voor vergoeding in aanmerking komen geldt een vergoedingspercentage van 80%. Daarnaast vindt jaarlijks (per kalenderjaar) een aftrek plaats van het eigen risico. 
  
Hieronder zie je een overzicht van de premie op jaarbasis van de verschillende soorten ziektekostenverzekeringen + het daarbij van toepassing zijnde eigen risico.

Ziektekostenverzekering Beperkt
Jaarpremie: €100,- | Eigen risico: €75,-

Ziektekostenverzekering Uitgebreid
Jaarpremie: €260,- | Eigen risico: €150,-

Ziektekostenverzekering UitgebreidPlus
Jaarpremie: €470,- | Eigen risico: €150,- voor schaden welke ook verzekerd zijn onder de Ziektekostenverzekering Uitgebreid en €250,- aanvullend voor schaden verzekerd onder de Ziektekostenverzekering UitgebreidPlus.

Waarom worden consult-, voorrij- en visitekosten niet vergoed?

Dit valt niet binnen het ziektekostenpakket. Wij vergoeden deze kosten wel wanneer er sprake is van spoedeisende hulp bij een direct levensbedreigende ziekte of ongeval met open verwondingen.    

Wat moet er op een nota staan?

Wanneer je een nota bij ons indient moeten de volgende gegevens duidelijk zijn:
- De kosten van de behandelingen
- De naam en het chipnummer van het paard
- Een waarmerk van de dierenarts (stempel of handtekening)

Persoonlijke gegevens

Gegevens paard

Overzicht nota's

Hieronder kun je een overzicht maken van de nota's van de dierenarts/kliniek. Je voegt eerst de nota toe en onder de bijlage vul je de gegevens over deze nota in. Dit kun je per nota doen. Onderaan het formulier kun je nog een eventuele andere bijlage toevoegen.

*De Nota moet duidelijk leesbaar zijn. De naam van het paard en het chipnummer dienen op de nota vermeld te zijn.

Ik geef EFO Paardenverzekering toestemming om alle informatie die nodig is voor een juiste beoordeling van deze ziektekostendeclaratie op te vragen bij de dierenarts/kliniek. Deze ziektekostendeclaratie mag hiervoor als toestemmingsverklaring worden gebruikt. Ik verklaar alle vragen en opgaven naar beste weten, juist en volgens de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en dat ik geen bijzonderheden met betrekking tot deze ziektekostendeclaratie heb verzwegen. Ik verklaar bekend te zijn met de voorwaarde dat bij een onjuiste opgave elk recht op uitkering vervalt.

De ingediende ziektekosten zullen wij beoordelen en berekenen. Zoals je in de verzekeringsvoorwaarden kunt lezen, dien je rekening te houden met het vergoedingspercentage en de eigen bijdrage. Als de ingediende declaratie door ons akkoord bevonden is, zullen we de ziektekosten gelijk aan je uitbetalen. Op welk IBAN nummer mogen wij dit doen?

Je hebt niet alle verplichte velden ingevuld

Dit vinden onze klanten van ons