Schade melden

Efo1

Schademeldingsformulier

Uw gegevens

De door jou gemelde schade zullen wij beoordelen en berekenen. Zoals je in de verzekeringsvoorwaarden kunt lezen dien je rekening te houden met het vergoedingspercentage genoemd in de uitkeringstabel. In sommige gevallen is er sprake van een restwaarde van het paard die op de uitkering in mindering wordt gebracht. Als de schademelding door ons akkoord bevonden is, zullen we de schade gelijk aan je uitbetalen. Op welk IBAN nummer mogen wij dit doen?