24 maart 2016

Een veilige overgang van stal naar weide

Wanneer je paard in het voorjaar weer voor het eerst het weiland op gaat, dien je met een aantal dingen rekening te houden. Naast het feit dat je paard erg vrolijk kan zijn en door zijn gekke bui mogelijk blessures oploopt, moet je jezelf beseffen dat je paard te maken krijgt met een grote verandering in het rantsoen.

Geleidelijke overgang

Veranderingen in het rantsoen, bijvoorbeeld de introductie van gras, kunnen voor een verandering in de microbiële populatie in de blinde en dikke darm zorgen. De bacterieflora in de blinde en dikke darm is een complex ecosysteem, dat leeft van de voeding die niet in de dunne darm is verteerd. Verandert de samenstelling van deze voeding, dan verandert het ecosysteem mee. Bij plotselinge grote veranderingen kunnen sommige populaties afsterven en andere explosief groeien. Dit kan leiden tot verzuring en de productie van toxinen, waardoor koliek, hoefbevangenheid en diarree kunnen ontstaan.

Tijdschema of strookbegrazing

Hoe kan je er dan precies voor zorgen dat je de verandering in het rantsoen geleidelijk doorvoert? Exacte tijdindicaties zijn er nog niet, maar het is verstandig om 2 tot 4 weken de tijd te nemen voor de introductie van het nieuwe voer, in dit geval gras. Begin bijvoorbeeld met een uurtje grazen. Vervolgens kan je je paard elke dag een half uurtje langer laten grazen. Als dit praktisch niet haalbaar is, kan je ook kiezen voor strookbegrazing. Hierbij zet je met een stroomdraadje bijvoorbeeld 1 of 2 keer per dag een stukje gras af waarvan gegeten kan worden. Geef daarnaast een iets kleinere portie hooi dan voorheen, zodat de dagelijkse voeropname enigszins gelijk blijft, anders ligt overgewicht op de loer.

Fructaan

Voorjaarsgras kan veel fructaan bevatten. Fructaan is een meervoudig suiker en wordt onder invloed van zonlicht in het gras geproduceerd. De plant gebruikt fructaan om te groeien en zet dit om in eiwitten en celwanden. Wanneer het overdag zonnig is, maar ’s nachts koud, is de plant niet in staat om het fructaan om te zetten. Hierdoor hoopt het fructaan op. Doordat fructaan voor paarden slecht verteerbaar is in de dunne darm, stroomt het door naar de blinde en dikke darm. Hierdoor raakt de darmflora uit balans, met als mogelijk gevolg hoefbevangenheid.
Voorjaarsgras bevat veel snelle koolhydraten zoals fructaan, dus wees voorzichtig met voorjaarsgras.