Veelgestelde vragen

Onderstaand vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen van onze leden.

Acceptatie

Hoe oud mag een keuringsrapport zijn?

Het keuringsrapport mag maximaal 3 maanden oud zijn.

Het keuringsrapport is ten eerste van groot belang voor jezelf. 
Immers biedt dit je inzicht in de gezondheid en mogelijkheden van het (aan te kopen) paard. 

De reden dat een keuring niet ouder mag zijn dan 3 maanden is dat een keuring altijd een momentopname betreft en daarmee een beperkte "houdbaarheidsdatum" heeft. Net als bij een mens kan de gezondheidstoestand zo veranderen. Daarom hebben wij de geldigheidstermijn beperkt tot 3 maanden. 

Keuring voor acceptatie

 

Wordt mijn paard uit de verzekering gehaald als hij oud is?

Jouw EFO Paardenverzekering kent geen afloopdatum. De verzekering loopt dus door tot het moment van opzegging of als wanneer je paard overlijdt. Wel gelden er 2 momenten dat de dekking kan worden aangepast. Namelijk bij het bereiken van de 20 en 25 jarige leeftijd van je paard/pony. 

Dit werkt als volgt:
Paard bereikt de 20 jarige leeftijd
Wanneer sprake is van een Uitgebreide of Beperkt dekking vindt omzetting plaats naar het Leventarief. Uiteraard wordt de premie dan berekend conform de aangepaste dekking
De verzekerde waarden worden, voor zover nodig, verlaagd naar €3.000,- als het een paard betreft en €1.500,- als het om een pony gaat.
Voor zover is meeverzekerd: wordt de dekking van de Ziektekostenverzekering Uitgebreid of de Ziektekostenverzekering Uitgebreidplus aangepast naar de Ziektekostenverzekering Beperkt. Dit met een maximale ziektekostenvergoeding tot € 1.500,- per kalenderjaar. 
Het uitkeringspercentage bedraagt 40% van de verzekerde waarde bij de leeftijd van 20 jaar en 30% vanaf de 21 jarige leeftijd van je paard of pony.   

Paard bereikt de 25 jarige leeftijd
De verzekerde waarde wordt, indien nodig, verlaagd naar maximaal €1.500,- als het een paard betreft en €750,- als het om een pony gaat.
 De de ziektekostenverzekering Beperkt komt te vervallen. 

Welke dierenarts mag ik inschakelen?

Welke dierenarts mag ik inschakelen bij de keuring en/of het behandelen van mijn paard?
Elke geregistreerde, praktiserende dierenarts en particuliere diergeneeskundige kliniek is bevoegd om een paard te keuren en te behandelen. 

Ben je op zoek naar een adres van een dierenarts of een dierenkliniek? 
Om het je makkelijk te maken hebben we de dierenartsen en dierenklinieken voor je op een rijtje gezet. 

Waarom kan ik niet alleen een ziektekostenverzekering afsluiten?

Een ziektekostenverzekering betreft een aanvullende verzekering en kan daarom alleen in combinatie worden afgesloten met één van de volgende hoofdverzekeringen: 
-Uitgebreide schadeverzekering - Alle risico's (A-tarief)
-Beperkte schadeverzekering (B-tarief)
-Calamiteiten-verzekering (C-tarief)
-Overlijdensverzekering (D-tarief)

Deze aanvullende verzekering kun je op de hoofdverzekering meeverzekeren mits het paard bij aanvang van de verzekering niet ouder is dan twaalf jaar.

Is mijn paard verzekerd als iemand anders hem rijdt in plaats van ikzelf?

Ja, ook als je paard door iemand anders wordt gereden is het paard verzekerd. De verzekering is afgesloten voor het desbetreffende paard. Hiervoor maakt het niet uit of je als eigenaar hem rijdt of bijvoorbeeld een verzorger. Ook als je paard (tijdelijk) ergens anders gestald staat om bijvoorbeeld klaar gemaakt te worden voor keuringen of voor wedstrijden is het paard gewoon verzekerd. 

Tot welke leeftijd kan ik mijn paard verzekeren?

Leeftijd bij aanvang van de verzekering
Voor bijna alle verzekeringsmogelijkheden accepteert EFO paarden met een leeftijd t/m 16 jaar.  

De uitzonderingen hierop zijn de volgende aanvullende verzekeringen:
Beperkte Ziektekostenverzekering
Uitgebreide Ziektekostenverzekering
UitgebreidPlus Ziektekostenverzekering
Deze kun je alleen afsluiten zolang het paard nog niet ouder is dan 12 jaar. 

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?

In dit overzicht kun je zien welke premietermijnen er zijn:
- Jaar
- Halfjaar
- Kwartaal (termijntoeslag 3%)
- Maand (termijntoeslag 4%, alleen automatische incasso mogelijk)
De minimale termijnpremie bedraagt € 20.

Het is mogelijk een nota per post of email te ontvangen of de premie automatisch af te laten schrijven.

Wil je de betalingstermijn of betaalwijze wijzigen? Dat kan via de 'zelf regelen' pagina.

Na ontvangst van dit verzoek wordt de wijziging per de eerstvolgende premiebetalingstermijn doorgevoerd. 

Hoe is mijn paard verzekerd?

Op het polisblad staat welke verzekering je voor jouw paard hebt afgesloten.
In artikel 18 t/m 21 van onze verzekeringsvoorwaarden staat precies wat de dekking is van onze schadeverzekeringen.
In artikel 22 en 23 staat uitgelegd wat de dekking is van onze aanvullende verzekeringen (brand, diefstal, ziektekosten).

Wat zijn poliskosten?

Dat zijn kosten die in rekening worden gebracht voor het opmaken van de polis. Dit is standaard €10 excl 21% assurantiebelasting. 


 

Wijzigingen

Moet ik mijn adreswijziging doorgeven?

Je moet een adreswijziging wel aan ons doorgeven. Wanneer je paard binnen Nederland verhuist naar een andere stal hoef je dit niet door te geven.

Een adreswijziging kun je doorgeven via de 'zelf regelen' pagina.

Moet ik het doorgeven als mijn paard naar een andere stal verhuist?

Als je jouw paard binnen Nederland naar een andere stalling verhuist dan hoef je dit niet door te geven.

Als het paard buiten Nederland wordt gestald dan moet je dit binnen een week doorgeven aan EFO, ook als het gaat om een tijdelijk stallingsadres in het buitenland.

Mijn paard is verkocht, hoe kan ik dit doorgeven?

Je kunt de verkoop van je paard doorgeven via de 'zelf regelen' pagina.

Ik heb een wijziging/verkoop doorgegeven, waarom is dit nog niet verwerkt?

Het kan zijn dat wij wegens drukte jouw wijziging, verkoop of opzegging nog niet hebben verwerkt. Heb je na 3 weken nog niets van ons gehoord? Neem dan even contact met ons op. 

Kan ik mijn verzekering opzeggen?

De verzekering is, na het eerste verzekeringsjaar, per maand opzegbaar. Opzeggen kan via de 'zelf regelen' pagina.

Hangen er kosten aan het opzeggen of wijzigen van mijn verzekering?

In sommige gevallen worden extra kosten berekend bij het opzeggen of wijzigen van je verzekering. Dit bedraagt 10 euro ecxl. 21% assurantiebelasting.


 

Schade

Wat wordt er verstaan onder een ongeval?

Hieronder tref je de formele uitleg aan zoals omschreven in de verzekeringsvoorwaarden:

- Aantoonbare en onverwachte gebeurtenis waarbij het paard letsel oploopt of overlijdt door plotseling geweld van buitenaf.
- Letsel veroorzaakt door derden. Bijvoorbeeld het binnenkrijgen van vreemde voorwerpen, giftige gassen of opzettelijk vergiftigd voedsel, met uitzondering van kwaadwillige besmetting.
- Aandoening veroorzaakt door een plotselinge gebeurtenis welke samengaat met een ernstige open verwonding.
- Verdrinking.
- Dierenmishandeling door derden.

De onderstaande aspecten worden ook gezien als ongeval
1. Letsel als gevolg van transport
2. Draadverwonding
3. Acute vergiftiging door het in- dan wel uitwendig in contact komen met lichaamsvreemde toxische stoffen, anders dan door het toedienen van geneesmiddelen 
4. Kwaadwilligheid van derden
5. Peesaandoeningen, mits er sprake is van uitwendig lichamelijk letsel waarbij een ernstige open verwonding zichtbaar is

Het noodzakelijk inroepen van onmiddellijke en adequate veterinaire hulp blijft in deze situaties onverkort van kracht. 

De volgende aspecten worden niet gezien als een ongeval
1. Peesaandoeningen waarbij geen sprake is van uitwendig lichamelijk letsel of waarbij geen ernstige open verwonding zichtbaar is
2. Verstuiking
3. Verdraaiing
4. Verzwikking
5. Verstapping
6. Overbelasting

Hoelang duurt het voordat ik een schadevergoeding kan verwachten?

Je mag bij ons rekenen op een snelle en correcte afhandeling van de schade. 
De snelheid van de afhandeling bepaal je voor een groot deel zelf. 
  
Wat ons helpt is dat wij zo snel en volledig worden geïnformeerd over de schade.
Dit kun je doen door ons alle van belang zijnde informatie ineens toe te zenden. 

Denk aan
* De verklaringen (attest) en/of nota's van de dierenarts.
* Het door ons aangegeven meldingsfromulier. 
* Andere beschikbare aanvullende informatie zoals röntgenfoto's of andere onderzoeksresultaten. 

Is er sprake van diefstal en is je paard hiervoor verzekerd dan hebben wij ook het proces verbaal nodig welke je van de politie ontvangt bij het doen van aangifte.

Wanneer wij  alle benodigde stukken hebben ontvangen om de schade te kunnen beoordelen, dan wordt binnen 2 weken nader geïnformeerd.

Wat gebeurt er met mijn paard na een schade?

Na een schade heb je twee opties:

Je houdt je paard zelf
Wanneer je je paard na een schade zelf wilt houden moet je instemmen met een aantal op het welzijn van het paard gerichte voorwaarden. Wij zullen een aantekening in het paspoort plaatsen waaruit blijkt dat wij het paard hebben uitgekeerd. De schade-uitkering verminderen wij met de restwaarde van het paard. Deze bedraagt minimaal €500,- voor een paard en €200,- voor een pony. De restwaarde wordt vastgesteld door een door ons erkende deskundige.

EFO neemt jouw paard over
Wil jij je paard na een schade niet zelf houden? Dan neemt EFO het paard van jou over. Wij brengen het afgekeurde paard naar de slacht. EFO zorgt ervoor dat dit op een correcte en humane wijze wordt uitgevoerd. Hiervoor werkt EFO samen met een aantal geselecteerde en gerenommeerde slachtbedrijven. Natuurlijk gaat alles in overleg met jou. De slachtopbrengst is voor EFO. 

Slacht is niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om jouw paard te laten euthanaseren.
Bij euthanasie bepalen we in goed overleg welk bedrag op de uitkering in mindering wordt gebracht. Het is dan voor EFO immers niet meer mogelijk om een slachtopbrengst te ontvangen.


 

Ziektekosten

Wat is het verschil tussen de verschillende ziektekostenverzekeringen?

Heel simpel gezegd kun je stellen dat de ziektekostenverzekering Beperkt de ziektekosten vergoed voor plotselinge en levensbedreigende calamiteiten. Denk hierbij aan situaties waarbij je paard van de één op de andere dag ernstig ziek raakt en daaraan dreigt te overlijden of dat je paard betrokken raakt bij een ernstig ongeval. 
 
Voorbeelden zijn: koliek(operaties), acute fracturen, open verwondingen (bijvoorbeeld door een trap van een ander paard) en slokdarmverstopping.   


De ziektekostenverzekering Uitgebreid en Plus gaan hierin verder. Je paard is dan ook verzekerd voor de dierenartskosten welke gemaakt worden voor het behandelen van kwalen, ziekten en gebreken. Voor de ziektkostenverzekering Uitgebreid is je paard verzekerd voor de meest reguliere behandelmethoden. De Plus dekking verzekerd daarnaast ook een aantal met name bijzondere behandel- en onderzoekmethoden.

Naast het verschil in dekking en premie gelden er verschillende acceptatievoorwaarden. 
Voor de ziektekostendekking Beperkt dienen enkele gezondheidsvragen voor acceptatie te worden ingevuld. Bij de Uitgebreide (en Plus) ziektekosten verzekering wordt altijd de aanvraag beoordeeld op basis van een klinische en röntgologische keuring.

Hoe worden de ziektekosten berekend?

Voor ziektekosten welke voor vergoeding in aanmerking komen geldt een vergoedingspercentage van 80%. Daarnaast vindt jaarlijks (per kalenderjaar) een aftrek plaats van het eigen risico. 
  
Hieronder zie je een overzicht van de premie op jaarbasis van de verschillende soorten ziektekostenverzekeringen + het daarbij van toepassing zijnde eigen risico.

Eigen risico ziektekostenverzekering

Premie Eigen Risico Aanvulling op
Beperkt € 100 € 75 A-, B-, C-, D-Tarief
Uitgebreid € 260 € 150 A-Tarief
Uitgebreid Plus € 470 € * A-tarief

* € 150,- voor schaden welke ook verzekerd zijn onder de Uitgebreide ziektekostenverzekering en € 250,- aanvullend voor schaden verzekerd onder Uitgebreid Plus ziektekostenverzekering.


Hoe moet ik ziektekostenrekeningen declareren?

De ziektekosten kun je online declareren via deze link of door middel van een formulier per post. Het formulier kun je hier downloaden.

 
 

Premie

Hoeveel premie moet ik betalen?

Op jouw polisblad staat het bedrag dat je aan premie betaald. Je kunt jouw premie opnieuw berekenen via de website op de pagina www.efo.nl/premie-berekenen

Hoe betaal ik mijn premie?

Bij de aanvraag kun je kiezen voor een automatische incasso of betaling per nota. Je kunt hierbij kiezen om per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar te betalen. Wanneer je per maand wilt betalen kun je alleen kiezen voor een automatische incasso.
 
Je kunt de betalingswijze altijd veranderen via onze website op de pagina www.efo.nl/betaalwijze.
 

Wat gebeurt er als ik mijn premie niet betaal?

Voorkom problemen en betaal de premie op tijd! Heb je vragen over de premie of lukt het niet om de premie te betalen? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag wat de mogelijkheden zijn. Je kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur bereikbaar op het telefoonnummer 0513 – 62 22 75 of via .

Bekijk hier in één opslag hoe wij omgaan met betalingsachterstanden


 

Mijn vraag staat er niet tussen

Staat jouw vraag er niet tussen? Vul onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Je hebt niet alle verplichte velden ingevuld

Dit vinden onze klanten van ons