Begrippenlijst

Wat is een acuut verlopende ziekte?

Ziekte welke binnen 8 dagen na het ontstaan van de ziekte of na de eerste ziekteverschijnselen, leidt tot het overlijden of de noodzakelijke levensbeëindiging van het paard.

Wat is een ongeval?

  • Aantoonbare en onverwachte gebeurtenis waarbij het paard letsel oploopt of overlijdt door plotseling geweld van buitenaf.
  • Letsel veroorzaakt door derden. Bijvoorbeeld het binnenkrijgen van vreemde voorwerpen, giftige gassen of opzettelijk vergiftigd voedsel, met uitzondering van kwaadwillige besmetting.
  • ​Aandoening veroorzaakt door een plotselinge gebeurtenis welke samengaat met een ernstige open verwonding.
  • Verdrinking.
  • Dierenmishandeling door derden.

Onder het begrip ongeval valt niet: verstuiking, verdraaiing, verzwikking, verstapping of overbelasting.