Begrippenlijst

Wat is een acuut verlopende ziekte?

Ziekte welke binnen 8 dagen na de eerste ziekteverschijnselen leidt tot het overlijden of de noodzakelijke levensbeëindiging van het dier. Het overlijden of de noodzakelijke levensbeëindiging mag niet het eindpunt zijn van een langzame verslechtering van de gezondheidstoestand.

Wat is een ongeval?

Een aantoonbare en onverwachte gebeurtenis waarbij het dier letsel oploopt of overlijdt door plotseling geweld van buitenaf. Onder het begrip ongeval valt ook:
- letsel door een verkeersongeval;
- draadverwonding;
- door derden veroorzaakt letsel door het binnenkrijgen van vreemde voorwerpen, giftige gassen of opzettelijk vergiftigd voedsel, met uitzondering van kwaadwillige besmetting;
- verdrinking;
- dierenmishandeling door derden;
- peesaandoeningen waarbij een ernstige open verwonding zichtbaar is.

Je bent verplicht om direct na een ongeval een dierenarts in te schakelen. Een dierenarts moet objectief kunnen vaststellen dat het letsel of overlijden een rechtstreeks gevolg is van het ongeval. Onder het begrip ongeval valt niet: verstuiking, verdraaiing, verzwikking, verstapping of overbelasting.